Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้ให้บริการ ufabetulites.com จัดทำนโยบายข้อมูลความเป็นส่วนตัวขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้เข้าใช้บริการทุกท่านและจัดเก็บอย่างเป็นความลับและเป็นระบบระเบียบในรูปแบบของเอกสารเพื่อการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ปลอดภัย

Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำขึ้นเพื่อรักษาข้อมูลความปลอดภัยของผู้เข้าใช้บริการทุกท่าน
 • ข้อมูลที่เรารวบรวม ข้อมูลที่จัดเก็บและรวบรวม เช่น ชื่อ-นามสกุล , หมายเลขบัญชีธนาคาร , เบอร์โทรศัพท์มือถือ , ID LINE , อีเมลและข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ
 • วิธีการรวบรวมข้อมูล ผู้ให้บริการจะจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่นชื่อ-นามสกุล , หมายเลขบัญชีธนาคาร , เบอร์โทรศัพท์มือถือ , ID LINE , อีเมล
 • การนำข้อมูลมาใช้ ผู้ให้บริการจะนำข้อมูลในส่วนของการเสนอแนะ และข้อแนะนำมาใช้ปรับปรุงเว็บไซต์เท่านั้น
 • การแชร์ข้อมูล ผู้ให้บริการจะไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการสู่บุคคลที่สามอย่างเด็ดขาด
 • การจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกจัดเก็บเข้าสู่ระบบอัตโนมัติที่เป็นความลับที่สุด
 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี ผู้ให้บริการไม่มีนโยบายในการรับสมัครสมาชิกที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และไม่มีการจัดเก็บข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น
 • สิทธิ์ของผู้ใช้ ผู้ให้บริการเปิดให้ผู้เข้าใช้บริการสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • การปรับปรุงนโยบาย ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายต่าง ๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การติดต่อ สมาชิกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านช่องทาง contract@ufabetterer.com
 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2545
 • ภาษาของนโยบายนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดขึ้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น

หากผู้เข้าใช้บริการมีข้อสงสัยหรือปัญหาในขณะการลงเดิมพัน หรือปัญหาเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวต่าง ๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  contract@ufabetterer.com